حضرت آیت الله بهجت،ayatollahe Bahjat

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/10/nmrjxguyr37t0djnz7.jpg

آقا از حرم که می خواست برگردد

مشت هایش را می بست

و دیگر باز نمی کرد

تا برسد خانه و روی سر بچه ها دست بکشد.

 آیت الله بهجت را می گویم

(بیشتر…)

۲۱ شهریور ۱۳۹۰ | |