اقای روحانی ؛ به کجا چنین شتابان ؟

جناب اقای حسن روحانی

سلام علیکم

مطالبی که در دو هفته اخیر درخصوص لزوم مذاکره با دنیا و اصلاح اقتصاد اظهار داشته اید مرا برآن داشت تا این یادداشت را بنویسم و مطالبی را خدمت جنابعالی متذکر شوم.

(بیشتر…)

۴ اسفند ۱۳۹۱ | |