نماینده دائم روسیه در شورای امنیت : تکرار شود،قطر را حذف میکنیم !

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2012/02/z82jd5otxjmltoahrbeh.jpg

منابع خبری از پخش نوار صوتی درگیری وزیر امور خارجه قطر با نماینده دائم روسیه در شورای امنیت و تحقیر مقام قطری از سوی روس ها خبر دادند.

(بیشتر…)

۱۸ بهمن ۱۳۹۰ | |