رسوایی دختر رئیس جمهور ازبکستان در سوئیس

نشریه بوند نوشت: دولت سوئیس اخیرا تعدادی از اتباع ازبکستان را متهم به ارتباط با یک پرونده پولشویی در این کشور کرده است. (بیشتر…)

۱۹ مهر ۱۳۹۱ | |