۱۵۰۰۰ هزار کارمند یونانی اخراج خواهند شد !

يونان با افزايش فشارهاي بين المللي بر اين كشور به منظور پذيرش تدابير رياضتي ضروري براي دريافت دومين بسته كمك مالي، موافقت كرد ۱۵ هزار نفر از كاركنان دولتي را اخراج كند.

(بیشتر…)

۱۹ بهمن ۱۳۹۰ | |