شمارا به امام زمان ، مملکت را از گرانی و بیکاری نجات دهید !

مرجع تقلید شیعیان در جواب نامه یکی از مومنان با تاکید بر مدیریت صحیح مسئولان در برطرف کردن درد و غصه مردم، یادآور شد: مسئولان، دعواهای سیاسی و باندی و حزبی را کنار بگذارند، و مشکل گرانی و بیکاری را برطرف

(بیشتر…)

۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ | |