تیپ گولانی ؛ خشن ترین قسمت ارتش اسرائیل

چکیده ای بخوانید از «تیپ گولانی» یا «تیپ شماره یک ارتش اسرائیل» که سزای برخی فرماندهانش مرگ است

(بیشتر…)

۴ مرداد ۱۳۹۳ | |