دیدار رئیس CIA با ملک عبدالله در جده

به گزارش فارس، «عبدالله بن عبدالعزیز» شاه بیمار سعودی امروز میزبان دیوید پترائوس رئیس سرویس جاسوسی آمریکا (سیا) بود.

(بیشتر…)

۲۰ تیر ۱۳۹۱ | |