زمان واریز و قیمت سهمیه بنزین خرداد ماه ۹۱

به نوشته ظهور۱۲ به نقل از باشگاه خبرنگاران ، ۶۰ ليتر سهميه بنزين خرداد ماه خودروهاي شخصي ساعت ۲۴(سي و يكم ارديبهشت ماه) در كارت هاي سوخت واريز مي شود.

(بیشتر…)

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ | |