اقدام قابل ستایش وزیر ارشاد در برخورد با دو فیلم مبتذل

همزمان با بازگشت وزیر ارشاد به ایران و اطلاع ایشان از نحوه اخذ مجوز نمایش گشت ارشاد و زندگی خصوصی، وی سریعا خواستار تشکیل مجدد شورای صنفی پروانه نمایش با حضور کلیه اعضا شد.در جلسه مذکور هر چند برخی عناصر باقی مانده از دولتهای گذشته تلاش کردند تا مانع توقیف این دو فیلم گردند اما …

(بیشتر…)

۱۱ فروردین ۱۳۹۱ | |
گشت ارشاد در رشت جمع آوری شد !

(بیشتر…)

۹ فروردین ۱۳۹۱ | |