سه نفر در دولت جدید فرانسه مسلمان هستند

در کابينه جديد فرانسه که متشکل از ۳۴ وزير است ، ۳ وزير مسلمان حضور دارند.

(بیشتر…)

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ | |