ارتباط گرسنگی جهانی و صنعت غذایی مک دونالد

ارتباط ميان "مك دونالد " و گرسنگي در جهان

از سال۱۹۷۰، كره زمين به دليل مصرف گرايي روزافزون و بهره برداري بي رويه كشورهاي صنعتي غربي از منابع، ۳۰درصد از ثروت هاي طبيعي خود را از دست داده است، و اوضاع همچنان رو به وخامت مي رود…عامل اين مصرف گرايي افراطي، غول هاي چندمليتي از جمله شركت هاي بزرگ غذاهاي آماده مانند ” مك دونالد ” هستند كه جهان سوم و ساكنان آن را به اسارت گرفته اند…

(بیشتر…)

۲۶ مرداد ۱۳۹۰ | |