پیش بینی فوکویا درباره اینده سوریه

در نبود اسد ما خواهیم دید که کشور از هم پاشیده خواهد شد و مرکزیتی که هر کشوری نیاز دارد تا بتواند براساس آن به دموکراسی برسد از بین خواهد رفت. (بیشتر…)

۴ دی ۱۳۹۱ | |