فرانسیس فوکویاما فروپاشی چین را پیش بینی کرد

فرانسیس فوکویاما نظریه پرداز مشهور روابط بین‌المللی معتقد است که به علت رشد طبقه متوسط چین که با شبکه‌های اجتماعی و ثروت قدرتمند شده است سیستم سیاسی چین فرو خواهد پاشید.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، فرانسیس فوکویاما نظریه پرداز مشهور روابط بین المللی گفت که سیستم سیاسی چین تحت فشار رشد طبقه متوسط که با شبکه اینترنت و پول قدرتمند شده‌ است ممکن است فرو بپاشد.

نویسنده کتاب معروف «پایان تاریخ» همچنین گفت: چین کشور بسیار بزرگ با مشکلات اطلاعاتی زیاد است که امپراطوری‌های مختلف آن در طول تاریخ نمی‌توانستند بفهمند که در سطوح پایین و متوسط جامعه چه می‌گذرد.

وی تصریح کرد؛ این دقیقا همان چیزهایی است که حزب کمونیست چین با آن مواجه است. آنها نمی‌توانند رسانه آزاد داشته باشند، نمی‌توانند انتخابات محلی داشته باشند و نهایتا نمی‌توانند به طور واقعی در مورد افکار مردمشان قضاوت کنند.

فوکویاما گفت: رهبری منزوی چین باید برای رفع نواقص خود به جمع آوری اطلاعات از طریق نمونه برداری و استراق سمع از جمعیت گسترده خود و با استفاده از نمونه سایت‌هایی شبیه به توییتر مباردت کند اما همین شبکه ها باعث رشد اراده جمعی ملی می‌شود که دیگر تحت کنترل رسانه های دولتی حزب کمونیست نیست.

فوکویاما تاکید کرد که این یکی از دلایل عمده ای است که من فکر می‌کنم باعث فروپاشی سیستم سیاسی چین می‌شود.

۲۳ مهر ۱۳۹۱ | |