آَشنایی با بزرگترین بد افزار جهان(شعله) + لینک نرم افزار پاکسازی

پس از انتشار خبر کشف بدافزار اینترنتی جدید با نام flame (شعله) و موفقیت مرکز ایرانی ماهر (مركز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای ) در ارائه نسخه پاک کننده این بد افزار، بسیاری از منابع غربی اذعان می کنند که این بدافزار یک محصول اسراییلی است. (بیشتر…)

۱۴ خرداد ۱۳۹۱ | |