اشعار ویژه ایام فاطمه،شعر شهادت حضرت فاطمه زهرا

ساعتی ای دل بیا در کار خود اندیشه کن
بگذر از ما ومنی با حق رفاقت پیشه کن
تا شوی آگه تو از بی مهری دنیا ی پست
عمر خود را لحظه ای تشبیه سنگ و شیشه کن

(بیشتر…)

۲۹ فروردین ۱۳۹۱ | |