آیا شرکت ادیداس فراماسون است؟

یه بال آن

در برخی از سایت ها درباره نمادهای فراماسون ها در جام جهانی مطلب نوشتند مطلبی با این عنوان (نشانه های ماسونی جام جهانی) …که بسیار مطلبی خواندنی است…اما در یکی از قسمت های این پست به تحلیل توپ جام جهانی میپردازه که برای اولین بار اسم “Jabulani” سر زبان ها انداخت…اما برای این که بدونید این نام چیست و چرا در جام جهانی استفاده شده…به ادامه مطلب بروید…

(بیشتر…)

۱۷ شهریور ۱۳۸۹ | |