سرانجام فرد جسارت کننده به امام هادی

سایت الف نوشت » مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.

(بیشتر…)

۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ | |