نقش هیات مدیره بانک ملی در پرداخت های میلیاردی !

نقش هیات مدیره بانک ملی در پرداخت های میلیاردی

اجازه پرداخت اعتبارات در بانک ها در سطح شعبه درجه یک، دو، سه وچهار با هم فرق می کند و هر شعبه تا سطحی از اعتبارات را اجازه پرداخت دارد و از آن سطح به بالاتر را باید شعبه ای با درجه بالاتر یا سرپرستی بانک، و یا هیات مدیره باید تصویب کند !

(بیشتر…)

۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ | |