نقش هیات مدیره بانک ملی در پرداخت های میلیاردی !

نقش هیات مدیره بانک ملی در پرداخت های میلیاردی

اجازه پرداخت اعتبارات در بانک ها در سطح شعبه درجه یک، دو، سه وچهار با هم فرق می کند و هر شعبه تا سطحی از اعتبارات را اجازه پرداخت دارد و از آن سطح به بالاتر را باید شعبه ای با درجه بالاتر یا سرپرستی بانک، و یا هیات مدیره باید تصویب کند !

(بیشتر…)

۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ | |
سخنرانی دکتر عباسی درباره اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی

[تصویر: Bsrttu8.jpg]

زندگی ، پول و دیگر هیچ !
کاری از بسیج دانشجویی دانشگاه شهید رجایی

اواخر جنگ ویتنام خانم اوریانا فالاچی کتابی نوشته بود به نام زندگی ، جنگ و دیگر هیچ . این خانم اتفاقا اوایل انقلاب ، ایران آمد و با امام دیداری داشت و مصاحبه کرده بود . کتاب معروف ایشون دست مایه یکی از طنزنویسان ایرانی شد و جمله زندگی ، پول و دیگر هیچ رو اقتباس کرد .

(بیشتر…)

۲۱ مهر ۱۳۹۰ | |