آرائ احمد شفیق مشکوک است ، مردم مصر تظاهرات کردند

به گزارش شبکه العالم، مردم استان الغربیه ابتدا با برگزاری تجمعی اعتراض آمیز مقابل ستاد تبلیغاتی “احمد شفیق” تظاهراتی گسترده را تا ساختمان استانداری برگزار کردند.

(بیشتر…)

۷ خرداد ۱۳۹۱ | |