وقتی رئیس پلیس امارات توهم جنگ با ایران میزند !

رئیس پلیس دبی گفت اگر امارات خواهان جنگ با ایران باشد، همه چیز را به آتش خواهد کشید.

(بیشتر…)

۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ | |