دانلود سخنرانی جدید حسن عباسی در دانشگاه صنعتی قم

دانلود جدیدترین سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه صنعتی قم

موضوع این سخنرانی درباره دکترین دیپلماسی قابل انعطاف میباشد

دانلود مستقیملینک کمکی

۲۵ مهر ۱۳۹۲ | |