جمله تامل برانگیز امام موسی صدر درباره اسرائیل !

(بیشتر…)

۷ فروردین ۱۳۹۱ | |
پاشنه آشیل های رژیم صهیونیستی

صهیونیسم جهانی با حمایت وسیع از این رژیم سعی در برقراری حکومت جهانی یهود در مکانی که سرزمین مقدس می‌نامد،دارد اما

(بیشتر…)

۱ دی ۱۳۹۰ | |