مقاله ای درباره شناخت مسیحیان صهیونیست (اوانجلیست)

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/12/2ivtxf3eeuqq8d42ywuq.jpg

مقاله مهم درباره شناخت بهتر مسیحیان صهیونیست ، که حدود یک چهارم جمعیت آمریکا(۷۰ ملیون نفر) را شامل می شوند

(بیشتر…)

۲۴ آذر ۱۳۹۰ | |