راههای پاکسازی تروجان DNS Changer

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2012/07/IMAGE63477516674983252412.jpg

برای شناسایی و پاکسازی این بد افزار می توانید روش هایی که در ادامه ذکر شده است را اعمال نمایید.

(بیشتر…)

۲۱ تیر ۱۳۹۱ | |