پرهزینه ترین طلاق های جهان!

ظاهرا بحث داغ مهريه، تنها در كشور ما مطرح نيست و اگرچه در بسياري از كشورها مبلغ پرداختي به خانم براي طلاق به عنوان مهريه شناخته نمي شود، اما برخي افراد بسيار ثروتمند در گوشه و كنار دنيا، ركورددار پرداخت چنين هزينه اي هستند:

(بیشتر…)

۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ | |