کنترل ذهن کودکان چگونه به دست والت دیزنی صورت میگیرد ؟!

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2012/01/mickey_mouse1.jpg

“والت دیزنی” چگونه ذهن کودکان دنیا را کنترل می کند … ؟! سوالی است که بارها به آن جواب داده شده اما

(بیشتر…)

۲۳ دی ۱۳۹۰ | |