عكس تاريخی از رئيس جمهوری برزيل

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/12/0g2h9anspwsa46zs7i.jpg

خانم ديلما روسف رئيس جمهوري فعلي برزيل است كه حدود ۴۰ سال پيش در دادگاه نظامي ريودوژانيرو محاكمه شد.

(بیشتر…)

۱۹ آذر ۱۳۹۰ | |