بازنشستگان چگونه کارت بیمه طلایی دریافت کنند ؟ Cspf.ir

به گفته مدیرعامل شرکت آتیه‌سازان حافظ ، با توجه به توافق صورت گرفته با صندوق بازنشستگی کشوری، بازنشستگان در صورت مراجعه به سامانه cspf.ir و مشاهده اسامی افراد تحت تکفل دیگر به مراجعه حضوری به شعب شرکت آتیه‌سازان حافظ جهت اخذ کارت بیمه طلایی درمان نیازی ندارند.

(بیشتر…)

۱۷ شهریور ۱۳۹۲ | |