وزیر دفاع:به زودی از موشک کروز ظفر رونمایی میکنیم

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/10/slcm-dvic470.jpg


وزیر دفاع تأکید کرد: از دید ما پرونده F300 هنوز باز است و این موضوع تعهدی است که طرف روسی باید آن را به اجرا بگذارد البته ما تولید بومی پدافند برد بلند را در دستور کار داریم.

(بیشتر…)

۱۵ مهر ۱۳۹۰ | |