تصاویر لحظه به ثمر رساندن و خوشحالی بعد گل رونالدو

رونالدو فرشته نجات پرتغال ۳ گله شد..

(بیشتر…)

۲ تیر ۱۳۹۱ | |