وزیر خارجه دولت بوش “رایس” : معمر قذافی به من علاقه داشت!

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/10/pgrivu7lp8r7owf1u9xe.jpg

رایس: قذافی به من علاقه داشت

وزیر خارجه دولت بوش در کتاب خاطرات خود از علاقه شدید معمر غذافی به خود می نویسد: قذافی آهنگی با نام ” گل سیاهی در کاخ سفید” با صدای یک ترانه سرای لیبی که مخصوص من ساخته شده بود، برایم پخش کرد.

(بیشتر…)

۲۹ مهر ۱۳۹۰ | |