نمادهای ایلومناتی در کمیک استریپ

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2012/03/illuminati5_001.jpg

برای ما این اثبات شده که فراماسون ها مانند چینی ها که در هر نوع صنعی کپی میکنند اینها هم در هر جایی نماد خود را کپی میکنند… ۹۰% رسانه ها تقریبا در کنترل آنهاست…در چند پست قبلی شما را با برخی پیام های مخفی در برخی فیلم ها آشنا کردیم…کلماتی مخفی در پس زمینه فیلم ها که به گفته بعضی از دوستان هیچ چیزی نیست و بیخودی ما گیر میدهیم…اما باید بدونین این چیزها در ضمیر ناخودآگاه تان مینشیند و تفکر شما را با آن همگام میسازد…اما در این پست در باره ی نماد در یک نوع  کتاب داستان که شاید بیشتر در خارج از کشور طرفدار داشته باشد به نام کمیک استریپ آشنا میکنیم…به ادامه مطلب بروید…

(بیشتر…)

۲۹ مرداد ۱۳۸۹ | |