نقد و بررسی فیلم مرجان ساتراپی – خورش آلو با مرغ

حکایت فیلمسازی و نویسندگی مرجان ساتراپی؛ شبیه دعوای خواهر و برادری ست که در آن خواهر به برادرش فحش خواهر و ناموس بدهد

(بیشتر…)

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ | |