زنان متهم را چادر پوش نکنید + تصاویر و توضیحات

به نوشته ظهور۱۲ به نقل از مهر، ظاهر متفاوت شهلا جاهد درست به اندازه شهرت مقتول و اهمیت پرونده ای که او متهم شماره یک آن بود، در ماندگار کردن چهره اش تاثیر داشت؛ خصوصیتی که در هیچ کدام از متهمان زنی که قبل و بعد از او محاکمه شدند، دیده نشد.

(بیشتر…)

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ | |