کارت پستال روز پدر،اس ام اس روز پدر

پدرم به یمن لطف تو بختم بلند خواهد شد / سرم به خاک رهت ارجمند خواهد شد
لبی که زمزمه درد میکند شب و روز / به یمن روزی تو پر نوشخند خواهد شد
روزت مبارک پدر

(بیشتر…)

۱۴ خرداد ۱۳۹۱ | |