ماجرا فرار از (Camp 14)مخوف ترین زندان جهان در کره شمالی

در سال ۲۰۰۷ در نتیجه یک کنفرانس خبری در سئول، پایتخت کره جنوبی یکی از جوانان حاضر در باشگاه خبرنگاران خارجی یک درخواست غیر عادی دریافت کرد؛ از او خواسته شده بود شلوارش را در مقابل خبرنگاران دیگر دربیاورد… (بیشتر…)

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ | |