انصاری فرد از راه آهن رفت!

 

 پس از آنکه روز یکشنبه باشگاه راه آهن به شرکت هواپیمایی فراز قشم فروخته شد و همچنین یارگیری این باشگاه برای فصل جدید آغاز شد انصاری فرد از سمت خود در این باشگاه استعفا کرد.

(بیشتر…)

۱۹ تیر ۱۳۹۱ | |