افشاگری قاضی سراج در رابطه با فرار محمودرضا خاوری

به نوشته ظهور۱۲ به نقل از فارس » در تاریخ ۲۵ شهریور سال ۹۰ خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی تصمیم به خروج از کشور می‌گیرد آن هم به مقصد انگلستان .

(بیشتر…)

۲۱ خرداد ۱۳۹۱ | |