اعتراض در عربستان به تخريب بقيع!

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/10/og2p851h2pjsq6okqe5w.jpg

العالم: جنبش جوانان آزاده در عربستان، در بيانيه اي خواستار برپايي تحصن مسالمت آميز مقابل درمانگاه العواميه به منظور محکوميت تخريب قبور ائمه در بقيع شد.

(بیشتر…)

۱۷ شهریور ۱۳۹۰ | |