اس ام اس ولادت امام حسن مجتبی(ع)

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/10/5fi852odtc0r1yrrguu5.jpg

گناه و اشتباه دیگران را به زودی سرزنش مکن و میان او و اشتباهش

راهی برای عذرخواهی قرار بده.. امام حسن مجتبی (ع) (بیشتر…)

۲۳ مرداد ۱۳۹۰ | |