دانشگاه‌ها در روش اجراي مصاحبه آزمون دكتري مختارند !

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2012/07/mirzazadehnkh-91.jpg

سرپرست سازمان سنجش با بيان اينكه مصاحبه معرفي شدگان آزمون دكتري آغاز شده است، گفت: دانشگاه‌ها بايد تا ۱۵ مرداد ماه نتايج مصاحبه را به سازمان سنجش ارائه دهند.

(بیشتر…)

۲۰ تیر ۱۳۹۱ | |