آیا افسار آذربایجان دست اسرائیل است ؟

ايران تلكس نوشت : جديداً مسأله بروز جنگ احتمالي با ايران به موضوع مورد بحث كارشناسان روس و خارجي مبدل گرديده است. مواعد گوناگون بروز احتمالي جنگ عنوان شده و با انتخابات رياست جمهوري ايالات متحده مرتبط مي‌شود ولي كسي به فكر اين واقعيت نيست كه اگر آمريكا يك بار ديگر به ماجراجويي جنگي شبيه به جنگ هاي عراق، افغانستان، ليبي و احتمالاً سوريه دست بزند، واقعاً به هدف تنفر از سوي كشورهاي اسلامي تبديل خواهد شد كه در حال حاضر هم به سختي آن را تحمل مي‌كنند.

(بیشتر…)

۱۰ فروردین ۱۳۹۱ | |