اس ام اس برای تاسوعا و عاشورای محرم ۹۲

درس عاشورا درس زندگیست

درس خوبی وفلاحت، بندگیست

اگر چه اندک است طول وقوعش

هزاران درس داد آن با طلوعش

(بیشتر…)

۱۱ آبان ۱۳۹۲ | |