به آتش کشیدن پرچم اسرائیل در آمریکا

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/10/flag_burning.jpg

به آتش کشیدن پرچم اسرائیل در آمریکا

تظاهرکنندگان آمریکایی دیروز پرچم رژیم اشغالگر را به آتش کشیدند.

(بیشتر…)

۲۵ مهر ۱۳۹۰ | |