ارتباط عامل بمب گذاری های نروژ با لژ فراماسونری !

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2012/03/411355-anders-behring-breivik-pm.jpg

مطلبی بسیار جالب و خواندنی درباره فردی که در نروژ مسئولیت بمب گذاری هارا بر عهده گرفت و بحث درباره ارتباط این فرد یعنی ” Anders Behring Breivik ” با لژ فراماسونری در نروژ که در این مطلب به آن خواهیم پرداخت،پیشنهاد میکنیم این مطلب را تا آخر مطالعه کنید…

(بیشتر…)

۳ مرداد ۱۳۹۰ | |