حکم شرعی تزریق آمپول در ماه رمضان

 https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2012/07/31G45S7XMVL._SL500_AA280_1.jpg

احتیاط واجب آن است که روزه دار از استعمال آمپولی که به جای غذا به کارمی رود، خودداری کند.

(بیشتر…)

۱ مرداد ۱۳۹۱ | |