از طریق سیاسی نشد،اقتدار نظامی ایران از نشان میدهیم!

خبرگزاری فارس: امیرپوردستان در خصوص اظهارنظر کشورهای بیگانه درباره جزایر سه‌گانه ایران گفت: اگر بخواهد تعرضی صورت بگیرد و موضوع از طریق سیاسی حل نشود نیروهای نظامی آماده‌اند اقتدار ایران را به کشور متعرض نشان دهند. (بیشتر…)

۳۱ فروردین ۱۳۹۱ | |