علی دایی سرمربی هرتابرلین میشود ؟

شهریار فوتبال ایران پیشنهادی از سوی هرتابرلین داشته اما این پیشنهاد سبب نشده تا او در سرشناس ترین تیم پایتخت آلمان مربیگری کند.

(بیشتر…)

۲۱ خرداد ۱۳۹۱ | |